Městské divadlo a kino Ostrov v Havlíčkově Brodě (dále MDKO) vyhlašuje jednokolovou otevřenou soutěž na zpracování grafické identity – loga společnosti.

Podmínky soutěže

  1. Společnost Městské divadlo a kino Ostrov s.r.o. (dříve Kulturní dům „Ostrov“, spol. s r.o.) působí od roku 1992 v oblasti kulturních, společenských a vzdělávacích programů pro veřejnost. Jejím jediným společníkem je od r. 2016 město Havlíčkův Brod. V minulém roce proto změnila svůj název. Společnost provozuje promítací a divadelní sál, organizuje hudební, filmová a divadelní představení pro děti i dospělé. V současnosti se ve spolupráci s Ing. Arch. Davidem Hromadou připravuje celková modernizace budovy, jak veřejných částí (vstup, vestibuly, sociální zařízení), tak zázemí účinkujících a zaměstnanců. Architektonické pojetí zachovává moderní vzhled stavby i interiéru (náhled nového průčelí a hlavního vstupu je přílohou podmínek soutěže).
  2. Nové logo a grafická identita má být originální a snadno rozpoznatelné, dobře čitelné (logo, logotyp),  výhodou je barevná i formátová flexibilita.
  3. Požadujeme grafické zpracování nového loga, které bude reflektovat potřeby MDKO (hlavičkový papír, razítko, plakát, vstupenky, web- současný grafický vzhled není zavazující, vývěsní vitríny ) a také zohlední nový vzhled budovy po plánované přestavbě: interiéry a nápisy v nich (toalety,  šatna, bufet …), umístění  nápisu – loga na budově MDKO.
  4. Návrh by měl obsahovat: barevné, černobílé a inverzní provedení loga, s náhledy v pdf formátu a zpracování názvu společnosti Městské divadlo a kino Ostrov, zkratky MDKO, eventuelně MDK Ostrov.
  5. Došlé návrhy vyhodnotí komise jmenovaná vyhlašovatelem soutěže.
  6. Autor vítězného návrhu bude informován do 2 měsíců od termínu uzavření soutěže  a odměněn finanční částkou 10.000,- Kč. Odměnu vítěz získá za vytvoření loga, další spolupráce  na vytvoření kompletního manuálu bude sjednána po ukončení výběrového řízení.
  7. Odměna za zpracování vítězného návrhu loga zahrnuje i právo vyhlašovatele k jeho veřejnému užití.
  8. Návrhy odevzdávejte v elektronické podobě na CD do 25.6.2018, 15:00 hod. v sídle společnosti (po-pá: 7-15 hod.). Zalepené obálky označte MDKO-LOGO-NEOTVÍRAT.
  9. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat a neocenit žádný z podaných návrhů. Vyhlašovatel nehradí náklady spojené s účastí v soutěži.

(obrázek se po kliknutí zobrazí do většího náhledu)

Vyhlašovatel:

Městské divadlo a kino Ostrov s.r.o.

Na Ostrově 28/1

Havlíčkův Brod

IČ: 47453281

www.ostrovhb.cz

kontakt v případě dotazů: thermann@centrum.cz