VESELÁ TROJKA PAVLA KRŠKY

koncert populární dechové hudby

Veselá trojka

Tři dlouholetí kamarádi, kteří celý život hráli muziku pro široké vrstvy posluchačů.

Doba ale rychle plyne a tak i oni se dostali do důchodového věku a hudbu, kterou nyní hrají, tvoří pro všechny, kteří si rádi poslechnou lidovou písničku.  Hlavní náplní je skládání vlastních písní s důrazem na pěkný text.

Vstupné 230,- Kč